PRZYŁĄCZ SIĘ!

BÓG JEST TEGO GODZIEN

aby oddawać Mu chwałę w jak największym możliwym wymiarze czasu!
 

 
Do tego potrzebni są ludzie, którzy będą chcieli poświęcić swój czas, siły i zasoby, aby Bóg mógł być uwielbiany nieustannie (zgodnie z Ap. 4).
 
Wierzymy i modlimy się o to, aby Bóg posyłał do tej służby tych, których powołał!
 

 
Jeśli chcesz aktywnie włączyć się w służbę w Domu Modlitwy Gliwice, zapraszamy na spotkanie modlitewne.
 
Dodatkowo możesz też wypełnić formularz - skontaktujemy się z Tobą.
W formularzu zaznacz jaka forma służby jest Ci najbliższa.
Formularz
Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko,
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.

Ap 4,11
Menu